קניות קודמות סל קבוע סל קניות / רכישה לקוחות פרטיים
אתם נמצאים כאן: כלל המוצרים » חבילות מיוחדות
ספרים חדשים במכון ירושלים
אוצר מפרשי החנוכה
מי טל קידושין
תוספות טוך עמ"ס קידושין
לבוש מרדכי זבחים, מנחות, מעילה
א זכר יהוסף יורה דעה ב"כ
יד דוד בבא בתרא
יד מלאכי ב"כ
מהרי"ל מבוא וליקוטים
מנחת חינוך בשולי המנחה כרך ד
טור ושו"ע ברכות רב-רמב
שו"ת הרמב"ם חלק א'
שו"ת שואל ומשיב כרך א'
משנה ברורה אור המזרח
מהר"ל גבורות ה' כרך א'
בעל שם ממיכלשטאט
מפעל האוצרות
:
שלחו לי מידע...
מחיר: 159.00 ש"ח
 
ברכישת סט תשובות הראשונים- תרומת הכרי מתנה!
: 111
שלחו לי מידע...
מחיר: 1,265.00 ש"ח
 
ברכישת סט ספרי ר"י אלחנן במחיר מיוחד - תולדות ר"י אלחנן מתנה!
: 999
שלחו לי מידע...
מחיר: 662.00 ש"ח
 
ברכישת חבילת ספרי חכמי אשכנז במחיר מיוחד - משיבת נפש מתנה!
: 999
שלחו לי מידע...
מחיר: 298.00 ש"ח
 
ברכישת סט יד דוד - שלל דוד מתנה!
: 999
שלחו לי מידע...
מחיר: 480.00 ש"ח
 
ברכישת חבילת ספרי חכמי ליטא במחיר מיוחד - כתר כהונה מתנה!
: 999
שלחו לי מידע...
מחיר: 368.00 ש"ח
 
RM_START_CGI_MINIMAL_VS_SHOW_PIC RM_END_CGI_MINIMAL_VS_SHOW_PIC RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_MAKAT RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_MAKAT RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_DESC RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_DESC RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_PRICE RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_PRICE RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_BALANCE RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_BALANCE RM_START_CGI_GRID_CAT_BASKET_DISP RM_END_CGI_GRID_CAT_BASKET_DISP
תמונה שם מקט CGI_VS_DESC_HDR מחירCGI_VS_VAT_NOT_INCLUDED כמות במלאי כמות לסל