קניות קודמות סל קבוע סל קניות / רכישה לקוחות פרטיים
אתם נמצאים כאן: כלל המוצרים » ש"ס ומשניות
ספרים חדשים במכון ירושלים
אוצר מפרשי החנוכה
מי טל קידושין
תוספות טוך עמ"ס קידושין
לבוש מרדכי זבחים, מנחות, מעילה
א זכר יהוסף יורה דעה ב"כ
יד דוד בבא בתרא
יד מלאכי ב"כ
מהרי"ל מבוא וליקוטים
מנחת חינוך בשולי המנחה כרך ד
טור ושו"ע ברכות רב-רמב
שו"ת הרמב"ם חלק א'
שו"ת שואל ומשיב כרך א'
משנה ברורה אור המזרח
מהר"ל גבורות ה' כרך א'
בעל שם ממיכלשטאט
אוצר מפרשי התלמוד סט תשעה עשר כרכים
:
שלחו לי מידע...
מחיר: לרכישה אנא היכנסו לדף הפריט
 
חידושי מהר"ם שיק שמונה כרכים
:
שלחו לי מידע...
מחיר: לרכישה אנא היכנסו לדף הפריט
 
חידושי רבי אליהו גוטמכר שלשה כרכים
:
שלחו לי מידע...
מחיר: לרכישה אנא היכנסו לדף הפריט
 
חידושי הגרז"ס סט ב"כ
:
שלחו לי מידע...
מחיר: לרכישה אנא היכנסו לדף הפריט
 
חידושי מהר"ל מפראג סט שלשה כרכים
:
שלחו לי מידע...
מחיר: לרכישה אנא היכנסו לדף הפריט
 
נחלת בנימין סט שני כרכים
:
שלחו לי מידע...
מחיר: לרכישה אנא היכנסו לדף הפריט
 
יד דוד סט תשעה כרכים
:
שלחו לי מידע...
מחיר: לרכישה אנא היכנסו לדף הפריט
 
מרדכי השלם סט שבעה כרכים
:
שלחו לי מידע...
מחיר: לרכישה אנא היכנסו לדף הפריט
 
ערוך לנר שני כרכים
:
שלחו לי מידע...
מחיר: לרכישה אנא היכנסו לדף הפריט
 
פני שלמה סט חמשה כרכים
:
שלחו לי מידע...
מחיר: לרכישה אנא היכנסו לדף הפריט
 
חידושי רבי ישעיה סט שלשה כרכים
:
שלחו לי מידע...
מחיר: לרכישה אנא היכנסו לדף הפריט
 
חידושי רבי משה קזיס סט שלשה כרכים
:
שלחו לי מידע...
מחיר: לרכישה אנא היכנסו לדף הפריט
 
ערוך לנר מסכת מכות
:
שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
א חידושי רבי אליהו גוטמכר ג' כרכים
: 41
שלחו לי מידע...
מחיר: 132.00 ש"ח
 
אלפסי זוטא
: 999
רבי מנחם עזריה מפאנו זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 64.00 ש"ח
 
בית מנוחה
: 999
רבי ישראל זאב הורביץ זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 44.00 ש"ח
 
דרוש וחדוש רעק"א מכת"י
: 999
רבי עקיבא איגר זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 40.00 ש"ח
 
חידושי הר"א על מסכת נדה
: 999
שלחו לי מידע...
מחיר: 46.00 ש"ח
 
חידושי יעב"ץ
: 999
רבי קאפיל חריף זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 38.00 ש"ח
 
חידושי מהר"י בירב על מסכת קידושין
: 999
שלחו לי מידע...
מחיר: 38.00 ש"ח
 
חידושי מהר"י שפירא על מסכת נדה
: 999
שלחו לי מידע...
מחיר: 56.00 ש"ח
 
חידושי רבי בונם איגר סדר נשים
: 999
שלחו לי מידע...
מחיר: 36.00 ש"ח
 
חידושי רבינו דוד מסכת פסחים
: 999
שלחו לי מידע...
מחיר: 50.00 ש"ח
 
חידושי רבי יהונתן אייבשיץ מסכת בבא מציעא
: 999
רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 56.00 ש"ח
 
חידושי רבי יהונתן אייבשיץ מסכת ברכות
: 999
רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 30.00 ש"ח
 
חידושי ר"י מנרבונא על מסכת חולין
: 999
שלחו לי מידע...
מחיר: 28.00 ש"ח
 
נחלת יעקב - אמת ליעקב, דרשות מהר"י מליסא
: 999
רבי יעקב לורברבוים זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 48.00 ש"ח
 
יד אלימלך
: 999
רבי דוד אלימלך שטורמלויפר זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 60.00 ש"ח
 
יד רמ"ה ושיטת הקדמונים מסכת גיטין שני כרכים
: 999
רבי מאיר הלוי אבולעפיה זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 98.00 ש"ח
 
חידושי מהר"ם שיק מסכת קידושין
: 999
שלחו לי מידע...
מחיר: 48.00 ש"ח
 
מי טל קידושין ב"כ
: 999
הרב יחיאל מנחם מענדל קלמנסון מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 64.00 ש"ח
 
משאת משה - מסכת קידושין
: 999
רבי משה חברוני זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 48.00 ש"ח
 
פרדס רימונים עמ"ס שבת
: 999
רבי משה יצחק אביגדור זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 44.00 ש"ח
 
צבא רב
: 999
רבי צבי הירש ברלין זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 40.00 ש"ח
 
ראש יוסף - חולין שני כרכים
: 999
רבי יוסף תאומים זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 128.00 ש"ח
 
שלום ירושלים - זרעים
: 999
רבי נחום טרייביטש זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 44.00 ש"ח
 
תולדות רבינו יצחק אלחנן
: 999
הרב אליעזר שטרן מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 18.00 ש"ח
 
תוספות חכמי אנגליה
: 999
שלחו לי מידע...
מחיר: 45.00 ש"ח
 
תוספות טוך עמ"ס קידושין
: 999
רבי אליעזר מטוך מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 38.00 ש"ח
 
קובץ מפרשים השלם מסכת מעילה
: 999
שלחו לי מידע...
מחיר: 75.00 ש"ח
 
RM_START_CGI_MINIMAL_VS_SHOW_PIC RM_END_CGI_MINIMAL_VS_SHOW_PIC RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_MAKAT RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_MAKAT RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_DESC RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_DESC RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_PRICE RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_PRICE RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_BALANCE RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_BALANCE RM_START_CGI_GRID_CAT_BASKET_DISP RM_END_CGI_GRID_CAT_BASKET_DISP
תמונה שם מקט CGI_VS_DESC_HDR מחירCGI_VS_VAT_NOT_INCLUDED כמות במלאי כמות לסל