קניות קודמות סל קבוע סל קניות / רכישה לקוחות פרטיים
אתם נמצאים כאן: כלל המוצרים » שו"ת
ספרים חדשים במכון ירושלים
אוצר מפרשי החנוכה
מי טל קידושין
תוספות טוך עמ"ס קידושין
לבוש מרדכי זבחים, מנחות, מעילה
א זכר יהוסף יורה דעה ב"כ
יד דוד בבא בתרא
יד מלאכי ב"כ
מהרי"ל מבוא וליקוטים
מנחת חינוך בשולי המנחה כרך ד
טור ושו"ע ברכות רב-רמב
שו"ת הרמב"ם חלק א'
שו"ת שואל ומשיב כרך א'
משנה ברורה אור המזרח
מהר"ל גבורות ה' כרך א'
בעל שם ממיכלשטאט
שו"ת הר"י מיגאש
:
שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
נודע ביהודה מהדורה גדולה סט חמשה כרכים
:
שלחו לי מידע...
מחיר: לרכישה אנא היכנסו לדף הפריט
 
לבוש מרדכי סט ארבעה כרכים
:
שלחו לי מידע...
מחיר: לרכישה אנא היכנסו לדף הפריט
 
שו"ת הרשב"א סט חמשה כרכים
:
שלחו לי מידע...
מחיר: לרכישה אנא היכנסו לדף הפריט
 
שו"ת התשב"ץ סט חמשה כרכים
:
שלחו לי מידע...
מחיר: לרכישה אנא היכנסו לדף הפריט
 
שו"ת מהר"ם מרוטנבורג סט שלשה כרכים
:
שלחו לי מידע...
מחיר: לרכישה אנא היכנסו לדף הפריט
 
פני לבנה
:
שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
שו"ת הרמב"ם ב"כ
:
שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
שו"ת הרמב"ם חלק ב'
:
שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
שו"ת שואל ומשיב מהדורא קמא חלק ב
:
שלחו לי מידע...
מחיר: 
 
ברכישת סט תשובות הראשונים- תרומת הכרי מתנה!
: 111
שלחו לי מידע...
מחיר: 1,265.00 ש"ח
 
א תשובות רבינו יצחק אלחנן
: 112
רבי יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 52.00 ש"ח
 
א זכר יהוסף יורה דעה ב"כ
: 38
רבי יוסף זכריה שטערן זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 104.00 ש"ח
 
זכר יהוסף - או"ח ב"כ
: 39
רבי יוסף זכריה שטערן זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 104.00 ש"ח
 
זכר יהוסף - אבן העזר
: 40
רבי יוסף זכריה שטערן זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 48.00 ש"ח
 
א חידושי רבי אליעזר שמחה רבינוביץ שני כרכים
: 52
רבי אליעזר שמחה רבינוביץ זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 88.00 ש"ח
 
חידושים ותשובות רבי אליעזר שמחה רבינוביץ
: 53
רבי אליעזר שמחה רבינוביץ זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 44.00 ש"ח
 
חידושי רבי אליעזר שמחה רבינוניץ
: 54
רבי אליעזר שמחה רבינוביץ זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 44.00 ש"ח
 
א נודע ביהודה מהדורה קטנה ה' כרכים
: 77
רבי יחזקאל לנדא זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 234.00 ש"ח
 
אור שמח
: 999
שלחו לי מידע...
מחיר: 48.00 ש"ח
 
באר יצחק שני כרכים
: 999
רבי יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 128.00 ש"ח
 
באר משה שני כרכים
: 999
רבי משה נחום ירושלימסקי זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 112.00 ש"ח
 
בית דוד
: 999
רבי זאב וולף לייטער זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 44.00 ש"ח
 
בית מאיר
: 999
שלחו לי מידע...
מחיר: 38.00 ש"ח
 
ברכת משה שני כרכים
: 999
רבי משה נחום ירושלימסקי זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 112.00 ש"ח
 
דברי יהושע
: 999
רבי יהושע קלעוואן זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 50.00 ש"ח
 
זכר יצחק השלם
: 999
רבי יצחק יעקב רבינוביץ זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 56.00 ש"ח
 
שו"ת זכרון יהודה לרבי יהודה בן הרא"ש
: 999
רבינו יהודה בן הרא"ש זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 75.00 ש"ח
 
חיי עולם נטע
: 999
רבי נתן נטע אלעווסקי זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 60.00 ש"ח
 
נחל יצחק ד' כרכים
: 999
רבי יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 224.00 ש"ח
 
מנחת משה שני כרכים
: 999
רבי משה נחום ירושלימסקי זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 112.00 ש"ח
 
משיב דבר
: 999
רבי יעקב חיים פליישמאן זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 48.00 ש"ח
 
משיב כהלכה
: 999
רבי אברהם זאב וואלף פרענקיל זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 30.00 ש"ח
 
עין יצחק שני כרכים
: 999
רבי יצחק אלחן ספקטור זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 128.00 ש"ח
 
עין יצחק תניינא שני כרכים
: 999
רבי יצחק אלחן ספקטור זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 112.00 ש"ח
 
פאר אהרן
: 999
רבי אהרן פרסבורגר זצ"ל הי"ד מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 44.00 ש"ח
 
פאת השדה
: 999
רבי ברוך עקפלד זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 44.00 ש"ח
 
שו"ת הרמב"ם חלק א'
: 999
רבינו משה בן מימון זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 75.00 ש"ח
 
שו"ת רבי אליעזר בן ארחא
: 999
רבי אליעזר בן ארחא זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 44.00 ש"ח
 
שו"ת רבי מאיר גאויזון שני כרכים
: 999
שלחו לי מידע...
מחיר: 88.00 ש"ח
 
שו"ת הרא"ש
: 999
רבינו אשר ב"ר יחיאל זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 69.00 ש"ח
 
שו"ת הריב"ש ב' כרכים
: 999
רבינו יצחק ב"ר ששת זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 137.00 ש"ח
 
שו"ת הרי"ף חלק ראשון
: 999
רבינו יצחק אלפאסי זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 75.00 ש"ח
 
פאר הדור
: 999
רבינו משה בן מימון זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 42.00 ש"ח
 
שו"ת הרשב"ש
: 999
רבינו שלמה דוראן זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 75.00 ש"ח
 
שו"ת מהר"י ווייל
: 999
רבי יעקב ווייל זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 38.00 ש"ח
 
שו"ת רבי נחום טרייביטש
: 999
רבי נחום טרייביטש זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 44.00 ש"ח
 
שו"ת רבי חיים כפוסי
: 999
רבי חיים כפוסי זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 36.00 ש"ח
 
שו"ת ופסקי מהרי"ק החדשים
: 999
רבינו יוסף קולון זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 38.00 ש"ח
 
שו"ת מהר"ם מינץ ב' כרכים
: 999
רבי משה מינץ זצ"ל מחבר
שלחו לי מידע...
מחיר: 67.00 ש"ח
 
RM_START_CGI_MINIMAL_VS_SHOW_PIC RM_END_CGI_MINIMAL_VS_SHOW_PIC RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_MAKAT RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_MAKAT RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_DESC RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_DESC RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_PRICE RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_PRICE RM_START_CGI_GRID_VS_SHOW_BALANCE RM_END_CGI_GRID_VS_SHOW_BALANCE RM_START_CGI_GRID_CAT_BASKET_DISP RM_END_CGI_GRID_CAT_BASKET_DISP
תמונה שם מקט CGI_VS_DESC_HDR מחירCGI_VS_VAT_NOT_INCLUDED כמות במלאי כמות לסל