אודות

מעל חמישים שנות יצירה

תשכ"ח – תשפ"א

לפני יובל שנים הקים אבי היצירה התורנית הרה"ג ר' יוסף בוקסבוים זצ"ל את 'מכון ירושלים', מפעל רדף מפעל, עוד נדבך ועוד נדבך, עד שהועמד על תלו בית היוצר הגדול לספרות תורנית 'מכון ירושלים'.

במסגרת המכון עמלים צוותים של תלמידי חכמים מופלגים בצוותא עם אישי מחקר מהשורה הראשונה בעריכתם של עשרות חיבורים, ועוסקים בההדרה ובעריכה, בפיענוח צפונות ובחשיפת  גנוזות, בחקר כתבי יד עתיקים ובבניין אוצרות וכינוסי מפרשים, בגילוי מקורות ומראי מקומות ובהצבת מערכות מקיפות של ציונים וביאורים, הערות ומקבילות, בכתיבת מבואות מקיפים ובעריכת מפתחות מפורטים.

מאות רבות של ספרים הופיעו במסגרותיהן השונות של המכון בכל מקצועות התורה, ראשונים ואחרונים, ספרי פרשנות על התורה ועל הש"ס, ספרי הלכה ומנהג, שאלות ותשובות, הסטוריה ומחקר – ורבים מהם הפכו לנכסי צאן ברזל המפארים כל ספריה תורנית ברחבי תבל. בין הספרים הללו ניתן להצביע על מפעלי הטור והשלחן ערוך השלם, אוצר מפרשי התלמוד, מפעל תשובות הראשונים, מנחת חינוך השלם, ספרי המהר"ל מפראג, ספרות מנהגי אשכנז, אוצר מפרשי התורה ועוד רבים.